Obsadenie R  č.16  21.12.2019

          R R R R
Halový turnaj ObM    12.1.2020 Urblík Ábel Kozolka Havran
                 
Halový turnaj ObM dorast 16.2.2020 Kollár
Krajčír Kubica Ťuťuris
                 
Halový turnaj ObM žiaci 23.2.2020 Pizúr Barcík Kubica Krajčír
                 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Levice.