Dnes oslavuje meniny Zdenka zajtra Ľuboš, Ľubor         Streda, 23. september 2020

Športovo technická komisia


správa č.: 917. septembra 2020

R - 109: NOVÝ TEKOV - VEľKÝ ĎUR: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/f a článku 52/n Súťažného poriadku /štart hráča na cudzí registračný preukaz, aleb...


správa č.: 810. septembra 2020

R-100: HONTIANSKE TRSŤANY-ČAJKOV: ŠTK kontumuje stretnutie s ponechaním výsledku 0:7 kont. v zmysle článku 82/g Súťažného poriadku (pokles počtu hráčov domácich po sedem). Hontianske Trsťany ods...


správa č.: 703. septembra 2020

R-94: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTNÍ VI.KOLA NAPLÁNOVANÉHO NA 13.09.2020 /NEDEľA/ NASLEDOVNE /ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI/: MEVASPORT Liga - VI.liga-ObFZ Levice...


správa č.: 627. augusta 2020

R-86: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ V.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 06.09.2020 (NEDEľA) NASLEDOVNE (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): MEVASPORT LIGA-VI.LIGA-OBFZ LEVICE: HRONSK&...


správa č.: 520. augusta 2020

R-76: HONTIANSKA VRBICA-VEĽKÝ ĎUR: ŠTK súhlasí so zmenou poradia stretnutí na základe dohody klubov: IV.kolo - 30.08.2020 (nedeľa) o 17.00 hod.: Veľký Ďur-Hontianska Vrbica XXI.kolo - 04.04.2021 (nedeľ...


správa č.: 413. augusta 2020

R-72: IPEĽSKÉ ÚĽANY-ŠAROVCE: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Šarovce odstupuje na DK. R-73: ŠT...


správa č.: 306. augusta 2020

R - 60: ŽEMBEROVCE - NOVÁ DEDINA: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku R - 61: SOKOL PLAVÉ VOZOKANY - RYBNÍK: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnut&...


správa č.: 230. júla 2020

R-20: VEĽKÉ KOZM ÁLOVCE:ŠTK berie na vedomie oznámenie ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce o odstúpení družstva dospelých zo VII.ligy-II.trieda-ObFZ Levice. Súper vyžrebovan&yacut...


správa č.: 123. júla 2020

R-1: Športovo-technická komisia ObFZ Levice zaraďuje družstvá do súťaží tak, ako to bolo stanovené na aktíve ŠTK ObFZ Levice, aj s pridelenými žrebovacími číslami, ktor&eacu...


správa č.: 2825. júna 2020

R-227: ŠTK oznamuje klubom, že Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaží sa uskutoční dňa 3.júla 2020 (piatok) o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Novom Tekove R-228: ŠTK oznam...


správa č.: 2728. mája 2020

R-226: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom, že PRIHLÁŠKY DO NOVÉHO SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2020/2021 sa podávajú elektronicky CEZ ISSF NAJNESKÔR DO 21.J&UACUTE...


správa č.: 2601. mája 2020

R-225: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom a športovej verejnosti rozhodnutie Výkonného výboru ObFZ Levice zo dňa 30.04.2020: " Výkonný výbor ObFZ Levice schvaľuje pred...


správa č.: 2519. marca 2020

R-224: Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej zdravotnej situácie vyplývajúcej zo šírenia COVID-19 Športovo-technická komisia ObFZ Levice o d k l a d á všetky stretnuti...


správa č.: 2412. marca 2020

R - 220: TLMAčE: ŠTK berie na vedomie oznámenie FKM Tlmače o odstúpení družstva dospelých z MEVASPORT liga - VI.liga-ObFZ Levice. Všetky doteraz dosiahnuté výsledky sa anulujú. Tlmače ...


správa č.: 2310. marca 2020

MIMORIADNA ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK č.1 ZO DňA 10.03.2020 ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE - NA ZÁKLADE NARIADENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR A V ZMYSLE VEREJNEJ VYHLÁ&S...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk