Dnes oslavuje meniny Blahoslav zajtra Beňadik         Štvrtok, 21. marec 2019

Športovo technická komisia


správa č.: 2314. marca 2019

R - 187: PLAVÉ VOZOKANY - KALNÁ NAD HRONOM "B": ŠTK na základe R 160 DK ObFZ LV zo dňa 14.03.2019 námietku ŠK Slovan Plavé Vozokany zamieta R - 188: PLAVÉ VOZOKANY /DORAST/: ŠTK s&ua...


správa č.: 2207. marca 2019

R-178: NOVÁ DEDINA-LOK: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia XVI.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 10.03.2019 (nedeľa) o 12.00 hod. na základe dohody oddielov R-179: TLMAČE: ŠTK súhlas&iacut...


správa č.: 2121. februára 2019

R-174: ŽELIEZOVCE: ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 vždy v sobotu v ÚHČ výnimkou stretnutia XXIX.kola, ktoré sa odo...


správa č.: 2007. februára 2019

R - 168 - ŠTK UPOZORňUJE ODDIELY, ABY žIADOSTI O ZMENU HRACIEHO DňA, ÚHČ ALEBO MIESTA STRETNUTIA PRE JARNÚ čASť SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2018/2019 OZNÁMILI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ PODATEľNE IS...


správa č.: 1915. novembra 2018

R - 115: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 R - 116: ŠT oznamuje zoznam družstiev s právom účasti na zimných halových turnajoch organizovan&yacu...


správa č.: 1831. októbra 2018

R-114: NOVÁ DEDINA-STARÝ TEKOV: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia XV.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2018 (sobota) o 13.30 hod. na základe dohody oddielov


správa č.: 1725. októbra 2018

R - 113 - ŠTK UPOZORňUJE KLUBY NA DODRžANIE čLÁNKU 12/1 ROZPISU SÚťAžE /POčET NOMINOVANÝCH HRÁčOV NA STRETNUTIE V POčTE 18/.


správa č.: 1618. októbra 2018

R - 108 - IPEľSKÉ ÚľANY - VEľKÉ KOZMÁLOVCE: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1b Súťažného poriadku /nenastúpenie hostí na stretnutie/. Veľké Kozm&aac...


správa č.: 1511. októbra 2018

R - 103 - VEľKÉ KOZMÁLOVCE - BORY: ŠTK upozorňuje ŠK Bory na dodržiavanie čl. 9/k Rozpisu súťaže R - 104 - KALNÁ NAD HRONOM - HONTIANSKA VRBICA /žIACI/: ŠTK súhlasí s predohrá...


správa č.: 1404. októbra 2018

R - 98 - ŽELIEZOVCE - HRONSKÉ KľAčANY: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle čl. 82/1b Súťažného poriadku /nenastúpenie hostí na stretnutie/. Hronské Kľačany odstupuje na DK R - 99 - &SCARON...


správa č.: 1327. septembra 2018

R - 92: TLMAčE - ČAJKOV: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia XI.kola na základe žiadosti FKM Tlmače v zmysle čl. 13/b RS. Stretnutie sa odohrá dňa 13.10.2018 /sobota/ o 11.00 hod. R - 93: HORNÉ S...


správa č.: 1220. septembra 2018

R-81: PUKANEC: ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých TJ Tatran Pukanec zo VII.ligy-II.trieda-ObFZ Levice. Všetky doteraz dosiahnuté výsledky sa anulujú. Vyžrebovaný súper pre...


správa č.: 1113. septembra 2018

R - 74 - VEľKÉ KOZMÁLOVCE - BORY: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia X.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 06.10.2018 /sobota/ o 11.00 hod. na základe žiadosti v zmysle čl. 13/d Rozpisu s&ua...


správa č.: 1006. septembra 2018

R - 66: KALNÁ NAD HRONOM "B" - LOK: ŠTK súhlasí so zmenou poradia vzájomných stretnutí nasledovne: VI. kolo 09.09.2018 /nedeľa/ o 16.00 hod.: Lok - Kalná nad Hronom "B" XXI. kolo 14.04.2...


správa č.: 930. augusta 2018

R - 56: ČAJKOV - LOK: ŠTK konštatuje splnenie povinnosti vyplývajúce z čl. 43/3/b SP - Jozef Kováč /1364005/ a čl. 43/6 SP - Roland Števko /1143045/ R - 57: RYBNÍK - KALINčIAKOVO: ŠTK s&ua...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk