Dnes oslavuje meniny Alojzia zajtra Kvetoslava         Sobota, 23. október 2021

Športovo technická komisia


správa č.: 1521. októbra 2021

R-167: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 13.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 31.10.2021 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: _BORY-...


správa č.: 1414. októbra 2021

R-158: ŠAROVCE-MALÉ KOZMÁLOVCE (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/c Súťažného poriadku (odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí) Šarovce a Ma...


správa č.: 1307. októbra 2021

R-150: ŠAROVCE-MALÉ KOZMÁLOVCE (DOSPELÍ): ŠTK berie na vedomie podanie Juventus Malé Kozmálovce. ŠTK žiada TJ Klas Šarovce o písomné stanovisko k dôvodom predčasn&e...


správa č.: 1230. septembra 2021

R-140: IPEĽSKÝ SOKOLEC-LOK (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 52/m Súťažného poriadku (neoprávnený štart hráča, ktorý nastúpil na stretn...


správa č.: 1123. septembra 2021

R-132: NOVÝ TEKOV-TEKOVSKÉ LUŽANY (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí s dohrávaním neodohratej časti stretnutia 5.kola dňa 24.09.2021 (piatok) o 17.30 hod. na základe dohody klubov R-133: NOV&AACUTE...


správa č.: 1016. septembra 2021

R-125: NOVÝ TEKOV-TEKOVSKÉ LUŽANY (DOSPELÍ): ŠTK nariaďuje dohrávanie neodohratej časti stretnutia 5.kola (od 85.minúty) v zmysle článku 71/7 Súťažného poriadku (nedohratie stretnutia z...


správa č.: 909. septembra 2021

R-107: NOVÝ TEKOV-TEKOVSKÉ LUŽANY (DOSPELÍ): stretnutie v riešení R-108: HORNÉ SEMEROVCE-ČATA (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažné...


správa č.: 802. septembra 2021

R-95: ŠTK ODSTUPUJE HONTIANSKE TRSŤANY NA DK za opakované nedodržiavanie článku 9/b Rozpisu súťaže (povinnosť mať kvalifikovaného trénera) R-96: MÝTNE LUDANY-KALINČIAKOVO (DOSPELÍ): ŠTK...


správa č.: 726. augusta 2021

R-54: ŠTK DÔRAZNE UPOZORňUJE HONTIANSKE TRSŤANY na dodržiavanie článku 9/b Rozpisu súťaže (povinnosť mať kvalifikovaného trénera) R-55: ŠAROVCE-KEŤ (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí...


správa č.: 619. augusta 2021

R-44: STARÝ TEKOV-HONTIANSKE TRSŤANY (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Hontianske Trsťany odstupuje n...


správa č.: 512. augusta 2021

R-34: IPEĽSKÝ SOKOLEC-PLÁŠŤOVCE (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie s ponechaním výsledku 9:0 kont. v zmysle článku 82/1/g Súťažného poriadku (pokles počtu hráčov host&ia...


správa č.: 405. augusta 2021

R-22: ŠTK UPOZORňUJE KLUBY VI.LIGY-OBFZ LEVICE NA DODRžIAVANIE čLÁNKU 9/B ROZPISU SÚťAžE (POVINNOSť MAť KVALIFIKOVANÉHO TRÉNERA): HONTIANSKE TRSŤANY, HRONSKÉ KĽAČANY, KALNÁ NAD HRONOM "B", POHRONSK&...


správa č.: 329. júla 2021

R-16: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 1.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 08.08.2021 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VI.LIGA-OBFZ LEVICE: KALNÁ NAD HR...


správa č.: 224. júla 2021

R-12: ŠTK nariaďuje zmenu stretnutí 15.kola (VI.Liga-ObFZ Levice) a 17.kola (VII.Liga-ObFZ Levice) naplánovaných na 01.08.2021 (nedeľa) nasledovne (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami)...


správa č.: 119. júla 2021

R-1: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE OZNAMUJE žREBOVACIE čÍSLA PRIDELENÉ JEDNOTLIVÝM DRUžSTVÁM V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2021/2022 na základe rozhodnutia Výkonného v&yacu...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk