Dnes oslavuje meniny Blažej zajtra Veronika         Piatok, 03. február 2023

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.18  17. 11. 2022

R-216: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023
R-217: ŠTK oznamuje klubom termíny zimných halových turnajov organizovaných ObFZ Levice:
XVIII.ročník Zimného halového turnaja o Pohár ObFZ Levice - 21.január 2023 (sobota)
Právo účasti na turnaji majú družstvá umiestnené na 1. až 8. mieste VII.ligy po jesennej časti: ŠK ČAJKOV, SC HRONSKÉ KĽAČANY, KFC KALNÁ NAD HRONOM "B", ŠK NOVÁ DEDINA, TJ DRUŽSTEVNÍK NOVÝ TEKOV, OFK DRUŽSTEVNÍK ŽEMBEROVCE, TJ DRUŽSTEVNÍK HONTIANSKA VRBICA, TJ KLAS BEŠA

 

XVII.ročník Zimného halového turnaja žiakov o Pohár ObFZ Levice - 25.február 2023 (sobota)
Právo účasti na turnaji majú družstvá umiestnené na 1. až 8. mieste IV.ligy-ObM žiaci U15 po jesennej časti: TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKĚ TUROVCE, ŠK ČAJKOV, SC HRONSKÉ KĽAČANY, KFC KALNÁ NAD HRONOM "B", TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ LUDINCE "B", ŠK SOKOL STARÝ TEKOV, KŠK JUVENTUS LEVICE, TJ DRUŽSTEVNÍK HONTIANSKA VRBICA.


Žiadame kluby, aby účasť svojho družstva na halovom turnaji potvrdili podaním cez ISSF na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice najneskôr do 30.novembra 2022.

R218-254: Servisné poplatky súvisiace s bezhotovostným stykom podľa čl. 24 RS ObFZ LV 2022/2023

 

DK  č.17  24. 11. 2022

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

Disciplinárna komisia ObFZ ďakuje všetkým futbalovým klubom, hráčom, rozhodcom, divákom a funkcionárom za ich spoluprácu počas celého roku 2022. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2023.

 

R 119 TJ Dr. Veľké Ludince „B"(FK Jur nad Hronom) ObM. žiaci U15: DK berie na vedomie oznámenie klubu k splneniu nariadenia R 60 od OFK Žemberovce.

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo podľa potreby DK

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

KR  č.16  28. 01. 2023

Úradná správa č. 16 zo dňa 28.1.2023

 

 

KR oznamuje, že jarný doškoľovací seminár sa bude konať dňa 10.2.2023 o 17.00 v KD v Podlužanoch. 

 

Podmienkou pre nominovanie R na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 je aj úspešné absolvovanie písomného testu z pravidiel futbalu.

 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk

 

                                                                                                      

                                                                                  Martin ŠTRBA

                                                                                Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.16  17. 01. 2023

XVIII.ročník Zimného halového turnaja o Pohár ObFZ Levice R: R: R: R: 21.1.2023 (sobota), Športová hala Levice Ťuťuris Peter Ihnacik Daniel Búri Ivan Mészároš ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.6  11. 05. 2022

Zasadnutie VV ObFZ Levice zo dňa 11.05.2022
 

Info  predsedu z VV ZsFZ:

-        Podmienky zaraďovania družstiev do novej 3.ligy SFZ

-        Voľba predsedu Revíznej komisie ZsFZ

-        Doplnenie Odvolacej komisie ZsFZ

-        Názvy súťaží ZsFZ            - 4.liga - Majstrovstvo regiónu

       -5.liga

      -6.liga

- Postupy rozhodcov a delegátov

- Termínová listina ZsFZ

- Pripomienkovanie RS ZsFZ

- Aktív ŠTK ZsFZ na 2. etapy

- Termín prihlášok do súťaží ZsFZ 22.06.2022

2. Doplnenie NL rozhodcov - Š. Dvornák - schválené 

Voľba dočasného predsedu RK ObFZ - Ing. Martin Štrba

3. Príprava Turnaja prípraviek ObFZ Levice 11.06.2022 na ihrisku OFK Rybník.

 VV ObFZ Levice poveruje ŠTK s vydaním propozícií pre Turnaj prípraviek s odporúčaním, aby na turnaj nenastúpili hráči, ktorí štartovali vo vyšších súťažiach riadených ZsFZ a SFZ.

4.Info o príprave knihy 100 rokov futbalu v okrese. Predpokladaný náklad 500ks

 

 

 

Odvolacia komisia  č.1  27. 10. 2022

Úradná správa Odvolacej komisie č.1 zo dňa 27.10.2022
 

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 27.10.2022 prerokovala odvolanie SC Hronské Kľačany voči rozhodnutiu DK R 76 zo dňa 13.10.2022.

     Odvolacia komisia  p o t v r d z u j e  rozhodnutie DK R 75 podľa DP čl. 37/3 a R 76 podľa DP čl. 48/1c,2b v  p l n o m   r o z s a h u.
 

                                                                                Ing. Alojz Štrba
                                                                     predseda OdK ObFZ Levice

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk