Dnes oslavuje meniny Dominik(a) zajtra Hortenzia         Streda, 04. august 2021

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.3  29. 07. 2021

R-16: ŠTK nariaďuje zmenu ÚHČ stretnutí 1.kola naplánovaných na 08.08.2021 (nedeľa) nasledovne (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami):
VI.LIGA-OBFZ Levice:
KALNÁ NAD HRONOM "B"-HRONSKÉ KĽAČANY - 08.08.2021(nedeľa)o 14.00 hod

 

VII.LIGA-II.TRIEDA-ObFZ LEVICE:

IPEĽSKÉ ÚĽANY-KEŤ - 08.08.2021 (nedeľa) o 14.00 hod.
LOK-MALÉ KOZMÁLOVCE - 08.08.2021 (nedeľa) o 14.00 hod.
MÝTNE LUDANY-RYBNÍK - 08.08.2021 (nedeľa) o 14.00 hod.
SIKENICA-ŠAROVCE - 08.08.2021 (nedeľa) o 14.00 hod.


R-17: PODLUŽANY-KŠK LEVICE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 1.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 02.09.2021 (štvrtok) o 17.00 hod. na základe dohody oddielov
R-18: VEĽKÉ TUROVCE-HRONSKÉ KĽAČANY (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 3.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 22.08.2021 (nedeľa) o 11.00 hod. na základe dohody oddielov
R-19: ŠTK schvaľuje v zmysle článku 28 Súťažného poriadku Dohodu o spoločnom družstve mládeže - žiaci medzi ŠK Čajkov a TJ AB Hronské Kosihy, kde vystupovať voči tretím osobám a zodpovedným za spoločné družstvo bude ŠK Čajkov v IV.Lige-ObM žiaci U15-ObFZ Levice
R-20: HRONSKÉ KOSIHY (prípravka): ŠTK súhlasí s odohratím domáceho turnaja jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na ihrisku v Čajkove
R-21: HORNÉ TUROVCE (prípravka): ŠTK súhlasí s odohratím domáceho turnaja jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na ihrisku vo Veľkých Turovciach

 

DK  č.1  30. 07. 2021

Oznam:

DK na základe rozhodnutia VV ObFZ o ukončení futbalových súťaží pre ochorenie COVID-19 s poukazom na čl. 14/1 Stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2020/2021 podľa DP čl. 37/3,5,6 a disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu alebo funkcie do 4 s. s. N a 4 týždňov N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa RUŠIA. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2021/2022. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 s. s. N a 4 týždne N, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2021/2022.

 

DK SFZ oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým činovníkom, že dňa 08.06.2021 bola Výkonným výborom SFZ schválená Novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 01.07.2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021--- konsolidovane-znenie.pdf

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa štvrtok 05.08.2021.
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.2  30. 07. 2021

Úradná správa č.2 zo dňa 30.7.2021

 

Ospravedlnení: Tóth (So), Havran, Mizerák (So, Ne), Greksa, Homola (Ne), Pizúr, Bobčík ( do prihlásenia)

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na            kr@obfz-levice.sk

 

KR žiada všetkých R o vygenerovanie faktúry (v ISSF - členské) a následnej platby členského príspevku za nové obdobie. Bez vygenerovanej a uhradenej faktúry nebude možné sa dostať do ISSF a uzavrieť Zápis o stretnutí.

 

 

KR oznamuje R že FP sa budú konať v priebehu mesiaca September. Bližšie informácie dostanete mailom.

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 18.00.

 

KR žiada všetkých R ktorí majú zmenu údajov aby to nahlásili do mailu kr@obfz-levice.sk

 

 

 

                                                                                              Martin Štrba

                                                                                              Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.1  30. 07. 2021

pozn: XV. Kolo 1.8.2021 17:00 R: AR1: AR2: DZ: Hronské Kľačany - Hontianska Vrbica Bojda Gača Ihnacik 14.00 Nová Dedina - Veľké Túrovce...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.7  01. 05. 2020

Hlasovanie VV ObFZ Levice per rollam:

Výkonný výbor ObFZ Levice schvaľuje predčasné ukončenie všetkých súťaží riadených ObFZ Levice súťažného ročníka 2019/2020 z vyššej moci, pri dodržaní zásady, že z týchto súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje pre súťažný ročník 2020/2021.

 

Odvolacia komisia  č.2  12. 10. 2020

     Úradná správa Odvolacej komisie ObFZ Levice zo dňa 09.10.2020

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 09.10.2020 prerokovala odvolanie OFK Veľký Ďur voči rozhodnutie DK č. LV-DK-2020/2021-0026  zo dňa 17.09.2020.

     Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie  DK č. LV-DK-2020/2021-0026 podľa 71/1, 71/3a,d,g, 12/6, RS 6/f v plnom rozsahu.

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk