Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra         Piatok, 18. január 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.19  15. 11. 2018

R - 115: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019

R - 116: ŠT oznamuje zoznam družstiev s právom účasti na zimných halových turnajoch organizovaných ObFZ Levice.

Zároveň žiada kluby, aby v termíne do 30.11.2018 potvrdili športovo-technickej komisii svoju účasť prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF.

6 .január 2019 /nedeľa/ - XV.ročník ročník Zimného halového turnaja o Pohár predsedu ObFZ Levice: Hontianska Vrbica, Tlmače, Želiezovce, Plavé Vozokany, Kalná nad Hronom "B", Žemberovce, Nová Dedina, Čajkov

20. január 2019 /nedeľa/ - Zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ Levice "KRAJ":

Kalná nad Hronom, Veľké Ludince, Kozárovce, Veľký Ďur, víťaz turnaja z 06.01.2019 a druhý z turnaja z 06.01.2019

3. marec 2019 /nedeľa/: XVI.ročník Zimného halového turnaja ŽIAKOV o Pohár predsedu ObFZ Levice: Kalná nad Hronom, Veľké Turovce, Veľké Ludince, Hontianska Vrbica, KŠK Levice, Čajkov, Rybník, Kozárovce

 

 

 

 

DK  č.18  11. 01. 2019

Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

R 154 KFC Kalná nad Hronom „B" VI/L dos.: DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča R. Almási (1335009) a nerešpektovaniu propozície turnaja do 18.01.2019. Zároveň menovanému hráčovi a vedúcemu mužstva O. Szilvás (1051520) DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a funkcie až do vyriešenia prípadu od 10.01.2019. (43/4)

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční podľa potreby DK (najneskôr 07.03.2019)
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.17  23. 11. 2018

Úradná správa č.17 zo dňa 23.11.2018

 

KR po vzhliadnutí videozáznamu z MZ Keť - Ipeľský Sokolec konštatuje, že OT - ČK pre hráča J. Acsai (1214283) bol udelený správne. Stanovisko KR bolo zaslané klubu Ipeľský Sokolec cez ISSF.

 

KR na základe vlastných zistení prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť: MZ Keť - Ipeľský Sokolec. 

 

KR sa chce poďakovať všetkým R za činnosť v jesennej časti ročníka 2018/2019 a oznamuje, že zimný doškoľovací seminár sa uskutoční v mesiaci február. Čas a miesto budú upresnené.

 

Peter Havran

predseda KR

 

Obsadenie R  č.16  27. 12. 2018

Zimný okresný turnaj muži pozn: 6.1.2019 10:00 R: R: R: R: ŠH Levice príchod R o 9:00 Urblík Búri Meszároš A. Štefa...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.3  19. 11. 2018

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 19.11.2018
 
1. Info predsedu z VV ZsFZ:
- Konferencia ZsFZ 14.12.2018
- Príprava zmeny stanov ZsFZ
- Turnaj rozhodcov 12.01.2019 Trnava
- Ples ZsFZ 01.02.2019 Trnava

 

2. VV  berie na vedomie správy predsedov odborných komisií
3. VV ObFZ LV schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019
4. VV  berie na vedomie správu predsedu RK
5. VV ObFZ LV odsúhlasuje návrh na ocenenie jubilantov: R. Gyurján, G. Szikora a M. Haščák
6. VV schvaľuje za člena TMK Ladislava Éhna


 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk