Dnes oslavuje meniny Cecília zajtra Klement         Piatok, 22. november 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.18  14. 11. 2019

R - 156: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020

R - 157: ŠTK oznamuje zoznam družstiev s právom účasti na zimných halových turnajoch organizovaných ObFZ Levice. Zároveň žiada kluby, aby v termíne do 30.11.2019 potvrdili športovo - technickej komisii svoju účasť prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF. 

12. január 2020 /nedeľa/ - XVI ročník Zimného halového turnaja o Pohár predsedu ObFZ Levice: Hontianska Vrbica, Horné Turovce, Žemberovce, Čajkov, Nový Tekov, Hronské Kosihy, Nová Dedina, Plavé Vozokany 

25.január 2020 /sobota/: Zimný halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ Levice"KRAJ":

Veľké Ludince, Kalná nad Hronom, Kozárovce, Veľký Ďur, víťaz turnaja z 12. jan.2020 a druhý z turnaja z 12.jan.2020 

16. februára 2020 /nedeľa/: IX. ročník Zimného halového turnaja DORASTU o Pohár predsedu ObFZ Levice: Šahy, Mýtne Ludany, Rybník, Jur nad Hronom, Veľké Ludince, Tekovské Lužany

23. februára 2020 /nedeľa/: XVII. ročník Zimného halového turnaja ŽIAKOV o pohár predsedu ObFZ Levice: Veľké Turovce, Veľké Ludince, Kalná nad Hronom, Jur nad Hronom, Kozárovce, Starý tekov, Hronské Kľačany, Pukanec

 

 

 

 

DK  č.16  14. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 103 J. Kľačko (1209446) OFK Dr. Žemberovce VI/L dos.,

R 104 V. Neznánszki (1219278) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

R 105 P. Paluška (1273680) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

-od 11.11.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7):

R 106 M. Brezina (1055065) SC Hronské Kľačany VI/L dos. 3 týždne N (48/1c,2b),

R 107 M. Ferenci (1334434) ŠK Nová Dedina VI/L dos. 2 s.s. N (49/1a,2a),

R 108 M. Melišek (1160768) TJ Dr. Lok VII/L dos. 1 s.s. N (37/3)

R 109 M. Tӧrӧk (1058259) TJ Klas Beša VII/L dos. 3 s.s. N (49/1a,2a),

R 110 P. Herc (1289412) ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 111 J. Topán (1157680) TJ Vyškovce nad Ipľom VII/L dos. 2 s.s. N (48/1b,2a),

-  všetci od 11.11.2019

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

R 112 R. Meiling (1133506) ŠK Slovan Plavé Vozokany VI/L dos. 1 týždeň P. (R85) od 14.11.2019 do 30.06.2020

 

Disciplinárne sankcie:

R 113 TJ Dr. Plášťovce VII/L dos.: Pokuta 150€, (71/1,71/3d,e,58/2c,58/3,48/4), DK zároveň ruší R 97.

R 114 TJ Klas Farná VII/L dos. Pokarhanie klubu za nešportové správanie sa počas stretnutia Bory - Farná , (DP čl. 11),

 

Oznamy:

R 115 TJ Dr. Lok VII/L dos. DK berie na vedomie splnenie R 98.

R 116 ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos.: DK berie na vedomie podanie klubu.

R  O. Bugár (1140058) - Rozhodca: DK berie na vedomie vyjadrenie sa k nešportovému správaniu divákov v stretnutí Plášťovce - Lok a menovaného rozhodcu odstupuje na doriešenia odbornej komisii KR ObFZ.

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.18  15. 11. 2019

Úradná správa č.18 zo dňa 15.11.2019

 

 

KR eviduje pochvalu od TJ Nový Tekov na R Jaraba, Štrúbelová z MZ Nový Tekov – Tlmače.

 

KR na základe odstúpenia DK ObFZ Levice na R Bugár je v štádiu riešenia.

 

Ospravedlnený: Kováč I. ( do prihlásenia)

                                                                                                      

 

                                                                                   Martin ŠTRBA

                                                                                 Predseda KR

 

 

 

 

 

 

Obsadenie R  č.15  08. 11. 2019

Mevasport liga - VI. liga pozn: XV.Kolo 10.11.2019 13:30 R: AR1: AR2: DZ: Hontianska Vrbica - Pohronský Ruskov Pizúr Krajčír Nový Tekov - ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.3  18. 09. 2019

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 18.09.2019
 
1. Info predsedu zo zasadnutia VV ZsFZ:
- zrušenie matričnej, ekonomickej a zdravotnej komisie
- Ukončrnie činnosti v TMK ZsFZ predsedu p. Hanáka
- Doplnenie NL delegátov - R. Sluk
- HT mládeže o pohár predsedu ZsFZ 
3. Doplnenie NL rozhodcov ObFZ Levice
4. VV schvaľuje úpravu RS na súťažný ročník 2019/2020 v časti PRÍPRAVKA čl.13 záverečné ustanovenia: Po skončení základnej časti sa uskutoční záverečný turnaj za účasti 8 najlepších družstiev ( 1. a 2. zo skupiny s 5. účastníkmi, 1. zo skupín so 4 účastníkmi a najlepšie dve družstvá z druhých miest zo štvorčlenných skupín)
5. VV ObFZ Levice odsudzuje nevhodné správanie podpredsedu ZsFZ p. Kormana počas medzištátneho zápasu MR - SVK 
6. VV ObFZ Levice odsúhlasuje zaslanie listu VV ObFZ LV na VV ZsFZ, VV SFZ, KR úsek delegátov SFZ a DK SFZ s návrhom odvolania Š. Kormana z postu podpredsedu ZsFZ a z NL delegátov SFZ 
  

 

Odvolacia komisia  č.1  14. 11. 2019

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 prerokovala odvolanie TJ Pohronie SIKENICA voči rozhodnutiu DK R 73 z ÚS č.12 zo dňa 17.10.2019.

Odvolacia komisia   p o t v r dz u j e  rozhodnutie DK v plnom rozsahu, je odôvodnené a správne.

 

 Uznesenie: 

Trest bol stanovený podľa DP čl.49/1d, 2d a čl. 36/2b s prihladnutím na HNS počas stretnutia 49/1b, 2b na hornú hranicu, nakoľko skutok bol vykonaný hrubo nešportovo na hranici trestného oznámenia. 

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk