Dnes oslavuje meniny Bohdana zajtra Drahomíra         Utorok, 18. január 2022

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.21  02. 12. 2021

R-239: ŠAROVCE-IPEĽSKÝ SOKOLEC (dospelí): ŠTK berie na vedomie podanie TJ Klas Šarovce a ŠK Ipeľský Sokolec. ŠTK kontumuje stretnutie 0:3 kont. v zmysle článku 82/1/d Súťažného poriadku (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia - inzultácia hlavného rozhodcu). ŠTK eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých TJ Klas Šarovce. Šarovce odstupuje na DK.
R-240: ŠAROVCE (dospelí): ŠTK v súlade s článkom 17/5 Rozpisu súťaže nariaďuje odohratie všetkých domácich stretnutí 3 hodiny pred ÚHČ od 15.novembra 2021 do 15.novembra 2022 (inzultácia delegovanej osoby).

 

DK  č.19  02. 12. 2021

Disciplinárne sankcie:
R 124 TJ Klas Šárovce VII/L dos. Pokuta 150 €, (71/1,71/3a,g,12/6,49/4), hráč D. Horváth (1194685) zákaz výkonu športu a styku s delegovanými osobami na 8 mesiacov N. od 15.11.2021 do 15.07.2022 (49/1f,2f,17/1,2,5,6,19/1,2), kontumácia stretnutia, odpočet 3 bodov po skončení súťaže a zaväzuje klub, že počas celej jarnej časti súťažného ročníka 2021/22 musí zo všetkých domácich stretnutí vyhotoviť videozáznam podľa nariadenia ŠTK a zaslať na sekretariát ObFZ-LV do najbližšieho zasadnutia DK. Zároveň klub odstupuje na doriešenie ŠTK podľa RS 17/5 a ruší predbežné ochranné opatrenie R 117.

 

Oznamy:
DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle DP čl. 17/8 a čl. 34/7 sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 prenášajú do začiatku jarnej časti príslušnej súťaže.

 

Disciplinárna komisia ObFZ ďakuje všetkým futbalovým klubom, hráčom, rozhodcom, divákom a funkcionárom za ich spoluprácu počas celého roku 2021. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2022.

 

DK upozorňuje kluby na dodržanie splatnosti zbernej faktúry.

 

R 125 TJ Klas Šárovce VII/L dos. DK berie na vedomie podanie klubu na komisiu.

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2021/2022 popr. podľa potreby DK.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

KR  č.17  12. 11. 2021

Úradná správa č.17 zo dňa 12.11.2021

 

Ospravedlnení: Mizerák (So,Ne), Palicová (So,Ne), Krajčír (So, Ne), Ihnacik (So,Ne), Slúka (So,Ne), Kluka (So), Szíkora (So), Balázs (So,Ne)

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na            kr@obfz-levice.sk

 

KR eviduje pochvalu od Sokol Pl. Vozokany R Ťuťuris z MZ Plavé Vozokany - Plášťovce.

.

 

  Martin Štrba

                                                                                           Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.16  12. 11. 2021

VII. liga - II.trieda pozn: XV.Kolo 14.11.2021 13:30 R: AR1: AR2: DZ: Malé Kozmálovce - Čata Greksa Meszároš odložené Sikenica - V...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.2  24. 11. 2021


Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 13.10.2021 

1. Info predsedu z VV ZsFZ
- Termín Konferencie SFZ 25.02.202
- Termín Konferencie ZsFZ 14.01.2022 NR
- Rozdelenie členských príspevkov do 15.12.2021
- Nedostatok rozhodcov
- Reorganizácia III.ligy
- Požiadavka na povolenie fariem až do nižších súťaží
- Požiadavka na zníženie počtu zahraničných hráčov

2. VV ObFZ Levice schvaľuje zmenu RS v časti čl.12/1, ktorý znie: Na majstrovské stretnutie môžu nastúpiť len hráči uvedení pred začiatkom stretnutia v zápise o stretnutí v počte 20

3. VV ObFZ Levice schvaľuje termín Volebnej konferencie 18.11.2021 o 16,30 hod.
4. VV ObFZ Levice schvaľuje miesto konania Volebnej konferencie - KD Hronské Kosihy
5. VV ObFZ Levice poveruje Stanislava Kysela vedením konferencie
6.VV ObFZ Levice schvaľuje program Volebnej konferencie ObFZ /viď. príloha/
VV ObFZ Levice schvaľuje ocenených pri príležitosti životných jubileí:

 Milan BRIDIŠ 70 rokov
Ladislav ÉHN 70 rokov
Stanislav KYSEL 60 rokov
František LUKÁČ 60 rokov
Ladislav SOKOL 60 rokov
Vladimír PÁNIK 60 rokov
Jozef ŠALIGA 50 rokov
František FARKAŠ 50 rokov
Rastislav KUBICA 50 rokov
Ján ČENGER 50 rokov
Jozef URBLÍK 50 rokov
Margita ALAKŠOVÁ 50 rokov
7. VV ObFZ Levice schvaľuje Ladislava ÉHNA na udelenie Strieborného odznaku SFZ s príležitosti životného jubilea 70 rokov za

8.VV ObFZ Levice schvaľuje vydanie knihy Futbal v okrese zväzom a financovanie všetkých nákladov na jej vydanie.
Hlasovanie per rollam
9. VV ObFZ Levice schvaľuje udelenie Ďakovného listu Jánovi Kováčikovi, prezidentovi SFZ za rozvoj amatérskeho futbalu.

 

 

 

 

 

Odvolacia komisia  č.2  12. 10. 2020

     Úradná správa Odvolacej komisie ObFZ Levice zo dňa 09.10.2020

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 09.10.2020 prerokovala odvolanie OFK Veľký Ďur voči rozhodnutie DK č. LV-DK-2020/2021-0026  zo dňa 17.09.2020.

     Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie  DK č. LV-DK-2020/2021-0026 podľa 71/1, 71/3a,d,g, 12/6, RS 6/f v plnom rozsahu.

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk