Dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda zajtra Patrícia, Patrik         Nedeľa, 05. júl 2020

Hodnotiaca konferencia November 2019

POZVÁNKA

     Oblastný futbalový zväz Levice Vás  pozýva na Hodnotiacu konferenciu ObFZ  LV, ktorá sa bude konať

 

21.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod.

v  budove

SOŠ na Sv. Michala 36 /jedáleň/

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C I E :

 

  1.    Otvorenie, privítanie účastníkov

  2.    Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ObFZ Levice

  3.    Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov

  4.    Správa Mandátovej komisie

  5.    Schválenie návrhu programu konferencie ObFZ LV

  6.    Správa Revíznej komisie o hospodárení za rok 2017

  7.    Správa o činnosti ObFZ LV za obdobie od predchádzajúcej  konferencie

   8.   Zmena stanov ObFZ LV

   9.   Ocenenie jubilantov

   9.   Diskusia

 10.   Uznesenie

 11.   Záver /večera pre účastníkov konferencie/

                  

                                                                   Ing. František Urban  v.r.

                                                                    predseda ObFZ Levice
 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk