Dnes oslavuje meniny Kamil zajtra Henrich         Nedeľa, 14. júl 2024

A5 (bezohľadné odobratie lopty v súboji so súperom)

 Červený hráč síce pri zákroku zasiahol jednou nohou loptu, ale druhou nohou, šmýkajúcou sa po trávniku zasiahol nedovoleným spôsobom súpera do nohy, na ktorej stál. Hoci sa nejednalo o zákrok, ktorý by bol zlomyseľný alebo ohrozujúci zdravie, či bezpečnosť súpera a aj intenzita, s akou išiel červený hráč do súboja nebola veľmi vysoká, išlo o bezohľadný priestupok.
Rozhodca preto v tomto prípade mal prerušiť hru, nariadiť PVK v prospech mužstva v modrých dresoch z miesta priestupku a červeného hráča č.21 napomenúť ŽK
 
 
 „A6 (bezohľadný zákrok pri odoberaní lopty súperovi)
 

Biely hráč má v súboji snahu zahrať loptu, ale nepodarilo sa mu to a namiesto toho sa dopustil priestupku. Síce nezasiahol súpera podrážkou, ale vzhľadom rýchlosť s akou šiel do sklzu a na intenzitu kontaktu so súperom počas sklzu treba považovať jeho nedovolený zákrok na bezohľadný.

Rozhodca po prerušení hry bieleho hráča musí napomenúť ŽK a na hru nadviazať PVK v prospech súpera.

Komentár: Nie je to pre rozhodcu jednoduchý zákrok na posúdenie. Treba otvorene povedať, že je na hranici medzi bezohľadnosťou a ohrozením zdravia, či bezpečnosti súpera. Rozhodca má v tomto prípade právo pri konečnom rozhodnutí prihliadnuť na aktuálnu atmosféru na hracej ploche i na prípadnú možnú eskaláciu napätia v danom čase zápasu po takomto zákroku. Ak to uzná na základe spomenutých hľadísk za nevyhnutné pre zvládnutie kontroly hry, je tu pre neho aj možnosť ohodnotiť takýto zákrok prísnejšie, t.j. na ČK."

 
 
 A15(ohrozenie zdravia a bezpečnosti súpera)
 Zelený hráč išiel do súboja so súperom len s veľmi malou pravdepodobnosťo, že zasiahne loptu korektným spôsobom. Nakoniec zasiahol podrážkou svojej kopačky nohu červeného súpera nad úrovňou trávnika v pomerne vysokej rýchlosti. Išlo teda o nedovolené odobratie lopty, pri ktorom bola ohrozená bezpečnosť a zdravie súpera.
Rozhodca mal v takomto prípade prerušiť hru , nariadiť PVK z miesta priestupku v prospech červeného mužstva a zeleného hráča č.2 vylúčiť z hry (ČK)
 

 A19 (bezohľadné použitie rúk v súboji so súperom)
 V tomto klipe je viacej situácií, kde hráči v súboji so súperom používajú nedovoleným spôsobom ruky do tváre alebo krku súpera. Hoci sa nejedná o použitie lakťa ako "zbrane" alebo sa nepoužíva časť ruky s mimoriadne vysokou intenzitou, vo všetkých súbojoch vinníci používajú ruky bezohľadným spôsobom, aby tak zabránili súperovi dostať sa k lopte.
Rozhodca v takýchto prípadoch mal prerušiť hru, nariadiť z miesta priestupku PVK a vinníka napomenúť ŽK.
 
 
 B2 (zakázaná hra rukou)
 Po rohovom kope a hlavičke súpera zastavil loptu, smerujúcu na jeho bránku fialovú brániaci hráč č.8 zdvihnutou rukou v neprirodzenej polohe. Jednoznačne išlo o zakázanú hru rukou. Rozhodca tu musí zvážiť aj ďalšiu okolnosť, či sa jedná zastavenie sľubnej akcie súpera alebo zmarenie zrejmej gólovej príležitosti. V tomto prípade je jasné, že lopta smeruje na bránku, v ktorej je brankár a ešte jeden brániaci hráč. Preto by to mal rozhodca posúdiť len ako zastavenie sľubnej akcie.
Rozhodca v takomto prípade mal prerušiť hru, nariadiť pokutový kop a brániacemu hráčovi č.8 udeliť ŽK.
Komentár: Máme za to, že v danom prípade mohol byť rozhodca dôslednejší pri kontrole výstroje pred stretnutím. Rolíšiteľnosť farieb dresov hráčov týchto mužstiev nie je optimálna. Kontrola hry je takto oveľa náročnejšia aj pre rozhodcu, i pre asistentov a nakoniec i pre hráčov. Podľa pravidla 4 musia mať hráči "vzájomne jednoznačne odlišné farby dresov" .
 

 B9 (zakázaná hra rukou)
 Po štandardnej situácií zahranej do pokutového územia zastavil brániaci hrámodrý hráč loptu zdvihnutou rukou. Bol to pohyb ruky v neprirodzenej polohe. išlo o zakázanú hru rukou a pretože lopta smerovala na bránku, rozhodca musí tiež posúdiť ďalšie okolnosti, ktoré sú dôsležité aj pre prípadné udelenie osobného trestu. V tomto prípade sa jednalo o zastavenie sľubnej akcie, lebo v bránke bol brankár, pred ním ďalší brániaci hráč a aj vzdialenosť hlavičkujúceho útočníka od bránky bola väčšia.
Rozhodca v takomto prípade mal prerušiť hru, nariadiť pokutový kop (PK) a brániacemu modrému hráčovi č.19 udeliť ŽK.
Komentár: Z klipu vidieť, že rozhodcovia prehliadli tento priestupok. Dôvod, prečo sa tak stalo, môžu byť najmenej dva (v podmienkach, že v stretnutí je rozhodca a asistent na tej strane hracej plochy).Rozhodca sa pred PVK postavil síce na diagonálu, ale zostal stáť bez toho, aby korigoval svoju pozíciu vzhľadom na priestor kam letela lopty. asistent rozhodcu nepomohol zo svojej pozície rozhodcovi, hoci kontakt lopty s rukou mohol vidieť. V podmienkach súťaží v ObFZ je najdôležitejšie, aby rozhodca vedel korigovať svoj pohyb, lebo to je základný predpoklad, aby takúto situáciu, ktorá je z pohľadu divákov zjavná, mohol správne posúdiť.
  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk