Dnes oslavuje meniny Viola zajtra Gertrúda         Streda, 18. máj 2022

Komisia rozhodcov

Úradná správa č.: 6 zo dňa 01. septembra 2017

Úradná správa č.6 zo dňa 01.09.2017

 

Ospravedlnení: Havran I. (So,Ne), Menyhért (do konca jesennej časti), Meszáros A. (Ne), Rusnák (So), Bobčík (So) 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na            kr@obfz-levice.sk

 

 

KR pozastavuje delegáciu na stretnutia dospelých R Béreš 3 MZ za porušenie štatútu R – zatajovanie skutočností v MZ a nedostatočne vyplnení zápis.

 

KR pozastavuje delegáciu R Slúka na 1 MZ dospelých za nedostatočnú kontrolu RP – stretnutie ObM žiaci Plášťovce – Veľké Kozmálovce.

                                                                                        

KR oznamuje R že FP sa budú konať 29.9.2017 o 17:00 pre vybraných R. Zoznam R ktorý sa zúčastnia FP: Béreš, Havran I., Kossuth, Kováč J., Krajčír, Meszároš A., Rusnák, Štrúbelová K., Štrúbelová A., Jurík, Svrček, Lakatoš.

 

KR dôrazne upozorňuje R na dôslednú kontrolu RP pred stretnitím pod následkom disciplinárnych opatrení.

 

Štart hráčov

 

a) V kategórii dorastu štartujú hráči narodení 1.1.1999 a mladší (hráč musí mať dovŕšený 14. rok veku v deň stretnutia)


b) 
V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí túto kategóriu tvoria, ako aj hráči kategórie dorastu, ktorí

spĺňajú podmienky štartu podľa čl. 46 SP futbalu.

Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať hráč – dorastenec

v kategórii dospelých, ktorý v priebehu kalendárneho roka (1.1. - 31.12) dovŕšil 16 rokov veku.

V takom prípade sú kluby povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov a príslušného telovýchovného lekára. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie klub a príslušný tréner. Zásadou je, že hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom stretnutí.

 

Oddiely sú povinné predkladať s registračným preukazom aj povolenie športového lekára na striedavý štart vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP, čl.46. V prípade nepredloženia potvrdenia rozhodca nepovolí jeho štart za družstvo dospelých alebo dorastu a túto skutočnosť uvedie do Zápisu o stretnutí. Doklad povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii má platnosť 12 mesiacov.

 

 Poznámka KR ObFZ: Hráč, ktorý dovŕšil 18 rokov štartuje v kategórii dospelých na platný RP, nepotrebuje k štartu už žiadne doklady k ostaršeniu.

 

· V súťažnom stretnutí je možné striedať: - v kategórii dospelých 5 hráčov - v kategórii staršieho dorastu 6 hráčov - v kategórii mladšieho dorastu 6 hráčov - v kategórii starších žiakov 6 hráčov - v kategórii mladších žiakov ľubovoľným - hokejovým spôsobom - v kategórii prípraviek ľubovoľným - hokejovým spôsobom.

 

 

 

                                                                                              Martin Štrba

                                                                                              Predseda KR

 


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk