Dnes oslavuje meniny Sergej zajtra Alojzia         Štvrtok, 22. október 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 16 zo dňa 14. novembra 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 103 J. Kľačko (1209446) OFK Dr. Žemberovce VI/L dos.,

R 104 V. Neznánszki (1219278) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

R 105 P. Paluška (1273680) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

-od 11.11.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7):

R 106 M. Brezina (1055065) SC Hronské Kľačany VI/L dos. 3 týždne N (48/1c,2b),

R 107 M. Ferenci (1334434) ŠK Nová Dedina VI/L dos. 2 s.s. N (49/1a,2a),

R 108 M. Melišek (1160768) TJ Dr. Lok VII/L dos. 1 s.s. N (37/3)

R 109 M. Tӧrӧk (1058259) TJ Klas Beša VII/L dos. 3 s.s. N (49/1a,2a),

R 110 P. Herc (1289412) ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 111 J. Topán (1157680) TJ Vyškovce nad Ipľom VII/L dos. 2 s.s. N (48/1b,2a),

-  všetci od 11.11.2019

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

R 112 R. Meiling (1133506) ŠK Slovan Plavé Vozokany VI/L dos. 1 týždeň P. (R85) od 14.11.2019 do 30.06.2020

 

Disciplinárne sankcie:

R 113 TJ Dr. Plášťovce VII/L dos.: Pokuta 150€, (71/1,71/3d,e,58/2c,58/3,48/4), DK zároveň ruší R 97.

R 114 TJ Klas Farná VII/L dos. Pokarhanie klubu za nešportové správanie sa počas stretnutia Bory - Farná , (DP čl. 11),

 

Oznamy:

R 115 TJ Dr. Lok VII/L dos. DK berie na vedomie splnenie R 98.

R 116 ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos.: DK berie na vedomie podanie klubu.

R 117 O. Bugár (1140058) - Rozhodca: DK berie na vedomie vyjadrenie sa k nešportovému správaniu divákov v stretnutí Plášťovce - Lok a menovaného rozhodcu odstupuje na doriešenia odbornej komisii KR ObFZ.

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

František FARKAŠ predseda DK ObFZ


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk