Dnes oslavuje meniny Uršuľa zajtra Sergej         Streda, 21. október 2020

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 15 zo dňa 07. novembra 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 90 T. Mészáros (1154733) TJ Klas Beša VII/L dos.,

 -od 04.14.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):

R 91 M. Žilka (1181884) ŠK Sokol Starý Tekov VI/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 92 R. Furi (1157431) TJ Klas Beša VII/L dos. 1 s.s. N. (46/1b,2),

R 93 P. Bory (1315923) ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 94 P. Csomor (1203728) TJ Klas Farná VII/L dos. 1 s.s. N (46/1a,2),

R 95 M. Laczkó (1290591) TJ Klas Farná VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

-  všetci od 04.11.2019

 

Disciplinárne sankcie:

R 96 ŠK Mýtne Ludany VII/L dos., pokuta 50 €, (DP čl. 64/1a,c,4,75/1) ,

 

Oznamy:

R 97 TJ Dr. Plášťovce VII/L dos.: DK na základe vlastných zistení a videa na socialnej sieti začína disciplinárne konanie a žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa divákov počas ako aj po stretnutí Plášťovce - Lok. Zároveň žiada zaslať video záznam zo stretnutia na sekretariát ObFZ, všetko do 11.11.2019 (43/4).

R 98 TJ Dr. Lok VII/L dos. DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa divákov počas ako aj po stretnutí do 11.11.2019.

R 99 O. Bugár (1140058) Rozhodca, DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa divákov počas ako aj po stretnutí do 11.11.2019 a zároveň napísať dôvod nezaslania stanoviska na disciplinárnu komisiu.

R 100 TJ Klas Farná VII/L dos. DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu sa diváka po stretnutí Bory - Farná a zároveň  žiada o jeho identifikáciu, všetko do 11.11.2019. 

R 101 ŠK Bory VII/L dos. DK žiada zaslať video záznam zo stretnutia Bory - Farná na sekretariát ObFZ do 11.11.2019.

R 102 ŠK Mýtne Ludany VII/L dos., DK berie na vedomie splnenie R 65,

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 14.11.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk