Dnes oslavuje meniny Eugénia zajtra Konštantín         Piatok, 18. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 27 zo dňa 28. mája 2020

 

R-226: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom, že prihlášky do nového súťažného ročníka 2020/2021 sa podávajú elektronicky cez ISSF najneskôr do 21.júna 2020 (nedeľa) do 24.00 hod. Klub je povinný za každé prihlásené družstvo podať záväznú prihlášku do súťaže osobitne.
1.krok: ISSF - Družstvá - Nové družstvo (riadok kategória vypĺňajú kluby, ktoré majú "B" družstvo)
2.krok: ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže
Prihlášky zaslané po horeuvedenom termíne nebudú akceptované a dané družstvo nebude zaradené do súťaže!!!
V prihláške do súťaže v časti "Poznámky" žiadame uviesť požiadavky na žrebovacie čísla, termín hodového zápasu, zosúladenie žrebovacích čísiel s mládežníckymi družstvami atď.
Každý klub musí mať vyrovnané podlžnosti voči ObFZ Levice, čo je podmienkou zaradenia do súťaže.
Úhrada súťažného vkladu bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.


Kluby v súťažnom ročníku 2020/2021 môžu svoje družstvá prihlásiť do nasledovných súťaží:
MEVASPORT LIGA-VI.liga-ObFZ Levice
VII.liga-II.trieda-ObFZ Levice
VI.liga-ObM dorast U19-ObFZ Levice
IV.liga-ObM žiaci U15-ObFZ Levice
PRÍPRAVKA-U11-ObFZ Levice


O výške súťažného vkladu pre súťažný ročník 2020/2021 rozhodne Výkonný výbor ObFZ Levice na svojom najbližšom rokovaní.
Systém súťaže v VII.lige-II.trieda-ObFZ Levice a v mládežníckych kategóriach bude upravený v závislosti od počtu prihlásených družstiev.

 

SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021

I.kolo - 8.-9.august 2020
XV.kolo - 14.-15.november 2020
XVI.kolo - 13.-14.marec 2021
XXX.kolo - 19.-20.jún 2021
(platí pre MEVASPORT LIGA-VI.liga-ObFZ Levice a VII.liga-II.trieda-ObFZ Levice)


ŠTK žiada kluby, aby svoje návrhy a pripomienky do nového Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2020/2021 zasielali podaním na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice cez ISSF.


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk