Dnes oslavuje meniny Eleonóra zajtra Etela         Streda, 21. február 2018

Športovo technická komisia


správa č.: 2108. februára 2018

R-106: ŠTK upozorňuje oddiely, aby žiadosti o zmenu ÚHČ alebo miesta stretnutia pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 oznámili prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF na Športov...


správa č.: 2019. decembra 2017

R-104: Vyškovce nad Ipľom: ŠTK berie na vedomie oznámenie o zmene štatutárov TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom: Patrik Smiknya -predseda TJ, Péter Borka -podpredseda TJ R-105: ŠTK upozorň...


správa č.: 1923. novembra 2017

R - 102 - ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 R - 103 - ŠTK OZNAMUJE ZOZNAM DRUžSTIEV S PRÁVOM ÚčASTI NA ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOCH ORGANIZOVAN&YA...


správa č.: 1816. novembra 2017

R - 101 - ŽEMBEROVCE - KALNÁ NAD HRONOM "B": ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. za porušenie čl.47/2 Súťažného poriadku / štart nepovoleného počtu hráčov z "A" družstva za "B" družstvo/. KFC Kal...


správa č.: 1709. novembra 2017

R - 100 - HRONSKÉ KOSIHY - VYŠKOVCE NAD IPľOM: ŠTK žiadosť TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom zamieta. Žiadosť nespĺňa náležitosti Rozpisu súťaže čl. 13/2.


správa č.: 1602. novembra 2017

R - 97 - PODLUžANY - TLMAčE: ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia XIV. kola dňa 11.11.2017 /sobota/ o 11.00 hod. na základe dohody oddielov R - 98 - BORY - DOLNÝ PIAL: ŠTK súhlasí s...


správa č.: 1526. októbra 2017

R - 96 - ŠTK NA ZÁKLADE UZNESENIA VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ LEVICE VYZÝVA KLUBY, KTORÝCH DRUžSTVÁ DOSPELÝCH PÔSOBIA V SÚťAžIACH RIADENÝCH ZSFZ, ABY SVOJ ZÁUJEM O ...


správa č.: 1419. októbra 2017

R - 91 - FARNÁ - RYBNÍK: ŠTK berie na vedomie písomné stanoviská klubov bez prijatia ďalších opatrení R - 92 - ŠTK v zmysle článku 83/1 Súťažného poriadku...


správa č.: 1312. októbra 2017

R - 87 - RYBNÍK - ČAJKOV /ž/: ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia VIII. kola dňa 13.10.2017 /piatok/ o 16.00 hod. na základe dohody oddielov R - 88 - HONTIANSKA VRBICA - VEľKÝ ĎUR /ž/: ŠT...


správa č.: 1205. októbra 2017

R - 78 - POHRONSKÝ RUSKOV "B" - KALINčIAKOVO: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle čl. 82/1/f a článku 52/c Súťažného poriadku /štart hráča počas pozastavenia výkonu jeho športo...


správa č.: 1128. septembra 2017

R - 68 - KALNÁ NAD HRONOM "B" - ČATA: ŠTK žiadosť KFC Kalná nad Hronom zamieta, chýba súhlas súpera. Stretnutie sa odohrá v zmysle R - 53 dňa 29.09.2017 /piatok/ o 16.00 hod. R - 69 - TEKOVSK&EACU...


správa č.: 1021. septembra 2017

R - 53 - KALNÁ NAD HRONOM "B" - ČATA: ŠTK nariaďuje dohrávku stretnutia VI. kola dňa 29.09.2017 /piatok/ o 16.00 hod. v zmysle článku 69/3 Súťažného poriadku R - 54 - NOVÝ TEKOV - TLMAčE: Š...


správa č.: 914. septembra 2017

R - 49 - KALNÁ NAD HRONOM - VEľKÝ ĎUR /žIACI/: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia IV.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 16.09.2017 o 12.00 hod. na základe dohody oddielov. R - 50 - VEľK&YACUT...


správa č.: 807. septembra 2017

R - 46 - KŠK LEVICE- KALNÁ NAD HRONOM /žIACI/: ŠTK súhlasí s predohrávkou III. kola. Stretnutie sa odohrá 07.09.2017 /štvrtok/ o 17.30 hod. na základe dohody oddielov. R - 47 - PR&IA...


správa č.: 731. augusta 2017

R - 37 - PODLUžANY - KALNÁ NAD HRONOM "B": ŠTK ponecháva dosiahnutý výsledok 2:0 v zmysle čl. 70/4 SP R - 38 - ČAKA - ŠAROVCE: ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.kola dňa 10.09.2017 /nedeľa/ o 16....


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk