Dnes oslavuje meniny Želmíra zajtra Ela         Štvrtok, 23. máj 2019

Športovo technická komisia


správa č.: 3420. mája 2019

R-264: VYŽREBOVANIE NADSTAVBOVEJ ČASTI IV.LIGY OBM ŽIACI U15 - OBFZ LEVICE FINÁLOVÁ SKUPINA I.KOLO - 25.05.2019 (SOBOTA) O 14.30 HOD.: KŠK LEVICE-VEĽKÉ LUDINCE, RYBN&I...


správa č.: 3316. mája 2019

R - 260: VEľKÉ LUDINCE - JUR NAD HRONOM /žIACI/: ŠTK na základe podanej námietky podanej FK Jur nad Hronom v zmysle článku 85 a článku 86 Súťažného poriadku kontumuje stretnutie 0:3 kont. v z...


správa č.: 3209. mája 2019

R - 251: TEKOVSKÉ LUžANY - PLÁŠťOVCE: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle čl. 82/1/b Súťažného poriadku /nenastúpenie hostí na stretnutie/. Plášťovce odstupuje na DK. ...


správa č.: 3102. mája 2019

R - 244: TEKOVSKÉ LUžANY - PLÁŠťOVCE: ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Družstevník Plášťovce o nenastúpení na stretnutie XXIV. kola dňa 04.05.2019 R - 245: TEKOVSKÉ LU...


správa č.: 3025. apríla 2019

R - 237: MALÉ KOZMÁLOVCE - VYŠKOVCE NAD IPľOM: ŠTK konštatuje splnenie povinnosti FK Juventus Malé Kozmálovce v zmysle článku 43/3/b Súťažného poriadku /Matej Gašpar 1240...


správa č.: 2917. apríla 2019

R - 229 - PLAVÉ VOZOKANY - NOVÝ TEKOV: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia XXII.kola dňa 21.04.2019 /nedeľa/ na 13.00 hod. na základe dohody oddielov R - 230 - PLÁŠťOVCE: Š...


správa č.: 2815. apríla 2019

R-228: ŠTK SCHVAľUJE VÝSLEDKY ZÁKLADNEJ čASTI SÚťAžE VIII.LIGA-III.TRIEDA-OBFZ LEVICE A SCHVAľUJE ZLOžENIE SKUPÍN NADSTAVBOVEJ čASTI: SKUPINA O VÍťAZA VIII.LIGY-III.TRIEDA-OBFZ LEVICE: Farná, Be&...


správa č.: 2711. apríla 2019

R-220: TEKOVSKÉ LUžANY-IPEľSKÉ ÚľANY: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Ipeľské Úľany odstupuj...


správa č.: 2604. apríla 2019

R - 209: HORNÉ TUROVCE - NOVÁ DEDINA: ŠTK súhlasí s dohrávkou stretnutia XIX. kola dňa 12.04.2019 /piatok/ o 17.00 hod. na základe dohody oddielov R - 210: TEKOVSKÉ LUžANY - IPEľSKÉ ...


správa č.: 2528. marca 2019

R - 200: HORNÉ TUROVCE - NOVÁ DEDINA: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia XIX.kola dňa 31.03.2019 /nedeľa/ na 11.00 hod. na základe dohody oddielov R - 201: IPEľSKÝ SOKOLEC - TEKOVSK&EACU...


správa č.: 2421. marca 2019

R-192: LOK - ŽEMBEROVCE: ŠTK kontumuje stretnutie 0:3 kont. v zmysle článku 82/1/f, článku 52/i a článku 43/3 a 43/6 Súťažného poriadku (nepredloženie platného registračného preukazu do 48 ho...


správa č.: 2314. marca 2019

R - 187: PLAVÉ VOZOKANY - KALNÁ NAD HRONOM "B": ŠTK na základe R 160 DK ObFZ LV zo dňa 14.03.2019 námietku ŠK Slovan Plavé Vozokany zamieta R - 188: PLAVÉ VOZOKANY /DORAST/: ŠTK s&ua...


správa č.: 2207. marca 2019

R-178: NOVÁ DEDINA-LOK: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia XVI.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 10.03.2019 (nedeľa) o 12.00 hod. na základe dohody oddielov R-179: TLMAČE: ŠTK súhlas&iacut...


správa č.: 2121. februára 2019

R-174: ŽELIEZOVCE: ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 vždy v sobotu v ÚHČ výnimkou stretnutia XXIX.kola, ktoré sa odo...


správa č.: 2007. februára 2019

R - 168 - ŠTK UPOZORňUJE ODDIELY, ABY žIADOSTI O ZMENU HRACIEHO DňA, ÚHČ ALEBO MIESTA STRETNUTIA PRE JARNÚ čASť SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2018/2019 OZNÁMILI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ PODATEľNE IS...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk