Dnes oslavuje meniny Igor zajtra Július         Sobota, 10. apríl 2021

Športovo technická komisia


správa č.: 1419. novembra 2020

R-188: ŠTK ObFZ Levice schvaľuje výsledky odohraných stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 R-189: ŠTK ObFZ Levice, na základe aktuálnych opatrení Úr...


správa č.: 1315. októbra 2020

R-144: ŠTK ObFZ Levice, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.októbra 2020, s účinnosťou od 15.októbra 2020 do odvolania p r e r u š u j e ...


správa č.: 1208. októbra 2020

R-136: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ XI.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 18.10.2020 (NEDEľA) NASLEDOVNE (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): VII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: BORY-VY&S...


správa č.: 1101. októbra 2020

R-127: ŠTK OBFZ LEVICE DÔRAZNE UPOZORňUJE KLUBY NA ZNENIE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR ZO DňA 30.09.2020, NA ZÁKLADE KTORÉHO S ÚčINNOSťOU OD 1.OKTÓBRA 2020 DO ODVOLANIA SA PO...


správa č.: 1024. septembra 2020

R-120: VEĽKÝ ĎUR: ŠTK odvolaniu OFK Veľký Ďur voči R-109 zo dňa 17.09.2020 nevyhovie, potvrdzuje svoje rozhodnutie R-109 v plnom rozsahu a odvolanie v zmysle článku 87/3 Súťažného poriadku odstupuje na roz...


správa č.: 917. septembra 2020

R - 109: NOVÝ TEKOV - VEľKÝ ĎUR: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/f a článku 52/n Súťažného poriadku /štart hráča na cudzí registračný preukaz, aleb...


správa č.: 810. septembra 2020

R-100: HONTIANSKE TRSŤANY-ČAJKOV: ŠTK kontumuje stretnutie s ponechaním výsledku 0:7 kont. v zmysle článku 82/g Súťažného poriadku (pokles počtu hráčov domácich po sedem). Hontianske Trsťany ods...


správa č.: 703. septembra 2020

R-94: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTNÍ VI.KOLA NAPLÁNOVANÉHO NA 13.09.2020 /NEDEľA/ NASLEDOVNE /ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI/: MEVASPORT Liga - VI.liga-ObFZ Levice...


správa č.: 627. augusta 2020

R-86: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ V.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 06.09.2020 (NEDEľA) NASLEDOVNE (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): MEVASPORT LIGA-VI.LIGA-OBFZ LEVICE: HRONSK&...


správa č.: 520. augusta 2020

R-76: HONTIANSKA VRBICA-VEĽKÝ ĎUR: ŠTK súhlasí so zmenou poradia stretnutí na základe dohody klubov: IV.kolo - 30.08.2020 (nedeľa) o 17.00 hod.: Veľký Ďur-Hontianska Vrbica XXI.kolo - 04.04.2021 (nedeľ...


správa č.: 413. augusta 2020

R-72: IPEĽSKÉ ÚĽANY-ŠAROVCE: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Šarovce odstupuje na DK. R-73: ŠT...


správa č.: 306. augusta 2020

R - 60: ŽEMBEROVCE - NOVÁ DEDINA: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku R - 61: SOKOL PLAVÉ VOZOKANY - RYBNÍK: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnut&...


správa č.: 230. júla 2020

R-20: VEĽKÉ KOZM ÁLOVCE:ŠTK berie na vedomie oznámenie ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce o odstúpení družstva dospelých zo VII.ligy-II.trieda-ObFZ Levice. Súper vyžrebovan&yacut...


správa č.: 123. júla 2020

R-1: Športovo-technická komisia ObFZ Levice zaraďuje družstvá do súťaží tak, ako to bolo stanovené na aktíve ŠTK ObFZ Levice, aj s pridelenými žrebovacími číslami, ktor&eacu...


správa č.: 2825. júna 2020

R-227: ŠTK oznamuje klubom, že Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaží sa uskutoční dňa 3.júla 2020 (piatok) o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Novom Tekove R-228: ŠTK oznam...






 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk