Dnes oslavuje meniny Darina zajtra Ľubomír         Streda, 12. august 2020

Športovo technická komisia


správa č.: 306. augusta 2020

R - 60: ŽEMBEROVCE - NOVÁ DEDINA: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku R - 61: SOKOL PLAVÉ VOZOKANY - RYBNÍK: ŠTK ponecháva v platnosti výsledok dosiahnut&...


správa č.: 230. júla 2020

R-20: VEĽKÉ KOZM ÁLOVCE:ŠTK berie na vedomie oznámenie ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce o odstúpení družstva dospelých zo VII.ligy-II.trieda-ObFZ Levice. Súper vyžrebovan&yacut...


správa č.: 123. júla 2020

R-1: Športovo-technická komisia ObFZ Levice zaraďuje družstvá do súťaží tak, ako to bolo stanovené na aktíve ŠTK ObFZ Levice, aj s pridelenými žrebovacími číslami, ktor&eacu...


správa č.: 2825. júna 2020

R-227: ŠTK oznamuje klubom, že Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaží sa uskutoční dňa 3.júla 2020 (piatok) o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Novom Tekove R-228: ŠTK oznam...


správa č.: 2728. mája 2020

R-226: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom, že PRIHLÁŠKY DO NOVÉHO SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2020/2021 sa podávajú elektronicky CEZ ISSF NAJNESKÔR DO 21.J&UACUTE...


správa č.: 2601. mája 2020

R-225: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom a športovej verejnosti rozhodnutie Výkonného výboru ObFZ Levice zo dňa 30.04.2020: " Výkonný výbor ObFZ Levice schvaľuje pred...


správa č.: 2519. marca 2020

R-224: Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej zdravotnej situácie vyplývajúcej zo šírenia COVID-19 Športovo-technická komisia ObFZ Levice o d k l a d á všetky stretnuti...


správa č.: 2412. marca 2020

R - 220: TLMAčE: ŠTK berie na vedomie oznámenie FKM Tlmače o odstúpení družstva dospelých z MEVASPORT liga - VI.liga-ObFZ Levice. Všetky doteraz dosiahnuté výsledky sa anulujú. Tlmače ...


správa č.: 2310. marca 2020

MIMORIADNA ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK č.1 ZO DňA 10.03.2020 ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE - NA ZÁKLADE NARIADENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR A V ZMYSLE VEREJNEJ VYHLÁ&S...


správa č.: 2205. marca 2020

R-214: KALNÁ NAD HRONOM "B"-HRONSKÉ KOSIHY: ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia XVI.kola dňa 08.03.2020 (nedeľa) o 14.30 hod. na náhradnej hracej ploche KFC Kalná nad Hronom R-215: ŠAROVCE...


správa č.: 2127. februára 2020

R-210: POHRONSKÝ RUSKOV (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 vždy v sobotu v ÚHČ výnimkou stretnut&ia...


správa č.: 2006. februára 2020

R-206: ŠTK UPOZORňUJE KLUBY, ABY žIADOSTI O ZMENU HRACIEHO DňA, ÚHČ ALEBO MIESTA STRETNUTIA PRE JARNÚ čASť SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2019/2020 OZNÁMILI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ PODATEľNE ISSF NA &S...


správa č.: 1929. novembra 2019

R 158 Až R 202: Servisné poplatky súvisiace s bezhotovostným stykom podľa čl. 24 RS ObFZ LV 2019/2020 R 203: Odmena DO - zápas Čajkov - Tlmače AR1 - 12,-€ R 204: Odmena DO - zápas Podlužany - Hr. Kľačany...


správa č.: 1814. novembra 2019

R - 156: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 R - 157: ŠTK oznamuje zoznam družstiev s právom účasti na zimných halových turnajoch organizovan&yac...


správa č.: 1707. novembra 2019

R - 155: VEľKÉ KOZMÁLOVCE - LOK: ŠTK súhlasí so zmenou miesta stretnutia XV.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2019 /nedeľa/ o 11.00 hod. na ihrisku v Rybníku.


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk