Dnes oslavuje meniny Viktor zajtra Alexander         Streda, 26. február 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.20  06. 02. 2020

R-206: ŠTK upozorňuje kluby, aby žiadosti o zmenu hracieho dňa, ÚHČ alebo miesta stretnutia pre jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 oznámili prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice do 20.02.2020
R-207: TEKOVSKÉ LUŽANY (dospelí): ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 vždy v sobotu v ÚHČ výnimkou stretnutia XXIX.kola, ktoré sa odohrá v ÚHČ VII.ligy (Rozpis súťaže článok 4/h)
R-208: VEĽKÉ KOZMÁLOVCE: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 na 11.00 hod. výnimkou stretnutia XXIX.kola, ktoré sa odohrá v ÚHČ VII.ligy (Rozpis súťaže článok 4/h)
R-209: KOZÁROVCE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 nasledovne:
IX.kolo - 11.04.2020 (sobota) o 12.30 hod.: Kozárovce-Pukanec
XII.kolo - 02.05.2020 (sobota) o 13.30 hod.: Kozárovce-Starý Tekov
XIV.kolo - 16.05.2020 (sobota) o 14.00 hod.: Kozárovce-Žembe

 

DK  č.16  14. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 103 J. Kľačko (1209446) OFK Dr. Žemberovce VI/L dos.,

R 104 V. Neznánszki (1219278) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

R 105 P. Paluška (1273680) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,

-od 11.11.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7):

R 106 M. Brezina (1055065) SC Hronské Kľačany VI/L dos. 3 týždne N (48/1c,2b),

R 107 M. Ferenci (1334434) ŠK Nová Dedina VI/L dos. 2 s.s. N (49/1a,2a),

R 108 M. Melišek (1160768) TJ Dr. Lok VII/L dos. 1 s.s. N (37/3)

R 109 M. Tӧrӧk (1058259) TJ Klas Beša VII/L dos. 3 s.s. N (49/1a,2a),

R 110 P. Herc (1289412) ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 111 J. Topán (1157680) TJ Vyškovce nad Ipľom VII/L dos. 2 s.s. N (48/1b,2a),

-  všetci od 11.11.2019

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

R 112 R. Meiling (1133506) ŠK Slovan Plavé Vozokany VI/L dos. 1 týždeň P. (R85) od 14.11.2019 do 30.06.2020

 

Disciplinárne sankcie:

R 113 TJ Dr. Plášťovce VII/L dos.: Pokuta 150€, (71/1,71/3d,e,58/2c,58/3,48/4), DK zároveň ruší R 97.

R 114 TJ Klas Farná VII/L dos. Pokarhanie klubu za nešportové správanie sa počas stretnutia Bory - Farná , (DP čl. 11),

 

Oznamy:

R 115 TJ Dr. Lok VII/L dos. DK berie na vedomie splnenie R 98.

R 116 ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce VII/L dos.: DK berie na vedomie podanie klubu.

R 117 O. Bugár (1140058) - Rozhodca: DK berie na vedomie vyjadrenie sa k nešportovému správaniu divákov v stretnutí Plášťovce - Lok a menovaného rozhodcu odstupuje na doriešenia odbornej komisii KR ObFZ.

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.20  11. 01. 2020

Úradná správa č.20 zo dňa 11.01.2020

 

 

KR oznamuje, že termín jarného doškoľovacieho seminára bude dňa 28.02.2020.Seminár sa uskutoční na štadióne FK Slovan Levice. Začiatok seminára je o 17:00 hod.

 

 

Podmienkou pre nominovanie R na stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 je aj úspešné absolvovanie písomného testu.

Program seminára bude R zaslaný elektronickou poštou.

                   

 

                                                                                                      

 

                                                                                   Martin ŠTRBA

                                                                                Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.16  21. 12. 2019

R R R R Halový turnaj ObM 12.1.2020 Urblík Ábel Kozolka Havran Halový turnaj ObM dorast 16.2.2020 Kollár Krajčír Kubica Ťuťuris ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.3  18. 09. 2019

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 18.09.2019
 
1. Info predsedu zo zasadnutia VV ZsFZ:
- zrušenie matričnej, ekonomickej a zdravotnej komisie
- Ukončrnie činnosti v TMK ZsFZ predsedu p. Hanáka
- Doplnenie NL delegátov - R. Sluk
- HT mládeže o pohár predsedu ZsFZ 
3. Doplnenie NL rozhodcov ObFZ Levice
4. VV schvaľuje úpravu RS na súťažný ročník 2019/2020 v časti PRÍPRAVKA čl.13 záverečné ustanovenia: Po skončení základnej časti sa uskutoční záverečný turnaj za účasti 8 najlepších družstiev ( 1. a 2. zo skupiny s 5. účastníkmi, 1. zo skupín so 4 účastníkmi a najlepšie dve družstvá z druhých miest zo štvorčlenných skupín)
5. VV ObFZ Levice odsudzuje nevhodné správanie podpredsedu ZsFZ p. Kormana počas medzištátneho zápasu MR - SVK 
6. VV ObFZ Levice odsúhlasuje zaslanie listu VV ObFZ LV na VV ZsFZ, VV SFZ, KR úsek delegátov SFZ a DK SFZ s návrhom odvolania Š. Kormana z postu podpredsedu ZsFZ a z NL delegátov SFZ 
  

 

Odvolacia komisia  č.1  14. 11. 2019

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 13.11.2019 prerokovala odvolanie TJ Pohronie SIKENICA voči rozhodnutiu DK R 73 z ÚS č.12 zo dňa 17.10.2019.

Odvolacia komisia   p o t v r dz u j e  rozhodnutie DK v plnom rozsahu, je odôvodnené a správne.

 

 Uznesenie: 

Trest bol stanovený podľa DP čl.49/1d, 2d a čl. 36/2b s prihladnutím na HNS počas stretnutia 49/1b, 2b na hornú hranicu, nakoľko skutok bol vykonaný hrubo nešportovo na hranici trestného oznámenia. 

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk