Dnes oslavuje meniny Kamila zajtra Dušana         Streda, 18. júl 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.1  10. 07. 2018

R-1: Športovo-technická komisia určila pre súťažný ročník 208/2019 jednotlivým družstvám nasledovné žrebovacie čísla:


MEVASPORT LIGA - VI.liga - ObFZ Levice:
1. Kalná nad Hronom "B"   9. Horné Turovce

2. Hronské Kľačany 10. Pohronský Ruskov

3. Hronské Kosihy 11. Nová Dedina

4. Nový Tekov  12. Žemberovce

5. Starý Tekov 13. Tlmače

6. Lok 14. Čajkov

7. Jur mad Hronom 15. Hontianska Vrbica

8. Želiezovce 16. Plavé Vozokany

 

VII.liga - II.trieda - ObFZ Levice:

1. Pukanec  9. Vyškovce nad Ipľom

2. Veľké Turovce 10. Šarovce

3. Mýtne Ludany 11. Keť

4. Veľké Kozmálovce 12. Plášťovce

5. Ipeľský Sokolec 13. Tekovské Lužany

6. Čata 14. Malé Kozmálovce

7. Bory 15. Sikenica

8. Ipeľské Úľany 16. Hontianske Trsťany

 

VIII.liga - III.trieda - ObFZ Levice:

1. Čaka 5. Pohronský Ruskov "B"

2. Kalinčiakovo 6. Farná

3. Horné Semerovce 7. Beša

4. Rybník 8. Tupá

 

VI.liga - ObM dorast U19 - ObFZ Levice:
1. Hronské Kľačany 5. Tlmače

2.  -  6. Žemberovce

3. Šahy 7. Plavé Vozokany/Demandice

4. Veľký Ďur 8. Pohronský Ruskov

 

IV.liga - ObM žiaci U15 - ObFZ Levice - SEVER:

1. Hronské Kľačany  6. Rybník

2 .Kozárovce  7. Žemberovce

3. Nový Tekov  8. KŠK Levice

4. Tlmače  9. Pukanec

5. Podlužany  10. Čajkov

 

IV.liga - ObM žiaci U15 - ObFZ Levice - JUH:

1. Veľké Turovce  6. Jur nad Hronom

2. Veľké Ludince  7. - 

3. Horné Semerovce  8. Veľký Ďur/Demandice

4. Pohronský Ruskov  9. Tekovské Lužany

5. Kalná nad Hronom 10. Hontianska Vrbica

 

PRÍPRAVKA - U11 - ObFZ Levice:
Skupina "A": Kalná nad Hronom, Lok, Nový Tekov, Tlmače, Veľký Ďur
Skupina "B": Hronské Kosihy/Čajkov, Kozárovce, Nová Dedina, Rybník
Skupina "C": Hronské Kľačany, Pukanec, Starý Tekov, Veľké Ludince/Žemberovce
Skupina "D": Horné Turovce/Veľké Turovce, Šahy, Tekovské Lužany, Želiezovce

 

DK  č.36  07. 07. 2018

Oznamy:
DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný 5 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZ Levice (sekretar@obfz-levice.sk), alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ LV).Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:
Dospelí: 60 €
Žiaci: 5 €
DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť - prerušenie všetkých disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2017/2018, ktoré budú pokračovať na začiatku jesennej časti 2018/2019 (17/8, 34/7).

DK oznamuje klubom, hráčom, funkcionárom a všetkým činovníkom futbalu, na novelizovaný disciplinárny poriadok schválený VV SFZ s účinnosťou od 21.06.2018.

 

R 321 TJ Dr. Plášťovce VI/L dos.: DK berie na vedomie splnenie rozhodnutia R 264 a zároveň ruší R 320.
R 322 ŠK Plavé Vozokany VI/L dos.: DK berie na vedomie oznámenie klubu o vyrovnaní úhrady nákladov od TJ Dr. Plášťovce.
R 323 FC Čaka VIII/L dos.: DK berie na vedomie splnenie rozhodnutia R 220 a zároveň ruší R 319.
R 324 OFK Rybník VIII/L dos.: DK berie na vedomie oznámenie klubu o vyrovnaní úhrady nákladov od FC Čaka.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 02.08.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.33  15. 06. 2018

Úradná správa č.33 zo dňa 15.06.2018

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 17.00. 

 

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

 

KR oznamuje, že náhradné FP sa uskutočnia dňa 27.júla 2018 o 17.30 na štadióne FK Slovan Levice. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R Obfz Levice v súťažnom ročníku 2018/2019. Prezentácia začína od 17.00 hod.

 

R je na fyzické previerky povinný priniesť potvrdenie o LEKÁRSKEJ PREHLIADKE. Bez tohto potvrdenia nebude môcť R absolvovať fyzické previerky. 

 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali 7 dní pred MZ (najneskôr však v stredu pred MZ) výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

 

 

Ospravedlnení R:

Macho, Barcík A.,Žirko, Menyhért, Mistrík (Ned) Kováč J. (So, Ned), Lakatoš (Ned)

 

Peter Havran

predseda KR

 

Obsadenie R  č.33  15. 06. 2018

Mevasport liga - VI. liga pozn: XXX.Kolo 17.6.2018 17:00 R: AR1: AR2: DZ: Čajkov - Tekovské Lužany Bojda Štrba Nová Dedina - Nový Tekov ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.5  18. 12. 2017

Zasadnutie VV ObFZ Lavice dňa 18.12.2018
 
1. Správa predsedu zo zasadnutia VV ZsFZ
- Volebná konferencia ZsFZ 12.01.2018 
- vypracováva sa nová smernica pre delegátov
- správy odborných komisií
- finančné prostriedky na umelú trávu zatiaľ neodsúhlasené
- výber ZsFZ /amatéri/ vyhral turnaj a tým si zabezpčel postu na Majstrovstvá Európy futbalistov z amatérskych klubov
2. Vyhodnotenie Volebnej konferenicie ObFZ LV
3. VV schvaľuje za podpredsedu ObFZ - Stanislav Kysel
4. VV schvaľuje predsedov odborných komisií:
ŠTK - Jozef Šaliga
KR -  Peter Havran
KM - Peter Szutyányi
TMK - Jozef Duhony
5. VV schvaľuje členov odborných komisií:
ŠTK - Róbert Gyurján, František Lukáč, Vladimír Pánik, Karol Streda
DK - Vladimír Balúch, Róbert Kossuth, Vladimír Mikuláši, Alojz Štrba
KR - Milan Chlebo, Matúš Farkaš, Slavomír Barcík
        ŠMR - Bálint Kišš
KM - Marek Janíček, Juraj Mlynárik, Milan Pekarik
TMK - Peter Ehn
Odv.K - Ladislav Nagy, Peter Varga
6. VV ObFZ LV navrhuje za predsedu Odvolacej komisie ZsFZ Stanislava Kysela
7. Príprava Halových turnajov ObFZ 
Info predsedu ŠTK o prihlásených mužstavách na jednotlivé halové turnaje. 
8. Obsadenie rozhodcov na jednotlivé HT  písomne predloží predseda KR do 28.12.17
 
 

 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk